Ceny

  • U zákaziek väčšieho rozsahu je cena stanovená individuálne podľa vypracovanej cenovej ponuky.
  • Pri projektoch a revíziách cenu určujeme podľa zložitosti, prostredia a poskytnutých informácii. Poskytujeme rôznorodé zľavy, napr.  pri dodaní dokumentov ktoré nám uľahčia prácu (napr. správa o predchádzajúcej revízii) . S cenami sa vždy snažíme vyjsť ku spokojnosti zákazníka.
                     
                      Doprava   (DT, ZV, HR, okolie..)   5 €   (pri väčších zákazkách  dohodou)
                      Doprava nad 50 km                  0,3 €/km  (pri väčších zákazkách podľa dohody )
                     

 Tieto ceny platia, ak nie je vopred dohodnuté inak.