ELEKTRO-PROJEKTY

     Pnúkame vypracovanie projektových dokumentácií v stupňoch:

 • Projekt pre územné rozhodnutie (UR)
 • Projekt pre stavebné povolenie (PSP) 
 • Realizačný projekt (RP)
 • Projekt skutočného vyhotovenia (PSV)
 • Protokoly o určení prostredia
 • Rozpočty, tvorba výkaz -výmer 
 • Výpočty intenzity osvetlenia
 • Vypracovanie analýzy rizika pri LPS
 • Projektovanie elektrických inštalácii domov, bytov, objektov
 • Projektovanie elektrických prípojok
 • Vnútorné/vonkajšie silové rozvody
 • Návrh umelého osvetlenia interiérov a exteriérov
 • Núdzové osvetlenie v zmysle požiadaviek STN EN 1838
 • Návrh silnoprúdových rozvádzačov a prípojkových skríň
 • Prípojky NN, Trafostanice
 • Systémy ochrany pred bleskom podľa súboru noriem STN EN 62305
 • Inteligentné elektroinštalácie
 • Štruktúrovaná kabeláž a televízne/satelitné rozvody
 • Prístupové systémy, Audio/Video systémy
 • Kamerové a zabezpečovacie systémy