Projekty elektroinštalácií

Ponúkame vypracovanie projektových dokumentácií a projekčnú činnosť

Projekt pre územné rozhodnutie (UR), projekt pre stavebné povolenie (PSP), realizačný projekt (RP), projekt skutočného vyhotovenia (PSV), protokoly o určení prostredia

Revízie elektroinštalácií

Komplexné služby v oblasti revízií

Poskytujeme komplexné služby v oblasti revízií (odborných prehliadok a odborných skúšok)elektroinštalácií, vyhradených technických zariadení elektrických v objektoch triedy A do 1000 V vrátane bleskozvodov.

Elektroinštalácie

Elektroinštalácia tvorí základ pre správne fungovanie elektrických zariadení

Elektroinštalácia tvorí základ stavby až po nej nastupujú ostatné murárske a dokončovacie práce.