Elektroinštalačné práce

Elektroinštalácia tvorí základ pre správne fungovanie elektrických zariadení, elektrických spotrebičov a rozvodov el. energie, či už v domácnosti alebo firemných priestoroch. Elektroinštalácia tvorí základ stavby až po nej nastupujú ostatné murárske a dokončovacie práce. Nie je to ako napr. s maľovaním, že sa nám po roku nepáči a premaľujeme.  Pri elektroinštaláciách to nie je také jednoduché a nezaobíde sa to bez sekania frézovania a podobne. Tak isto aj pri rekonštrukciách je základ si spraviť kvalitnú elektroinštaláciu a vyhnúť sa tým tomu, že by sme museli znovu búrať a sekať  zrekonštruované priestory kvôli tomu, že sme zanedbali elektroinštaláciu a nechali tam staré vedenie, ktoré teraz začína odchádzať.  Vyhneme sa tým taktiež nemalým nákladom na tieto rekonštrukčné práce, ktoré by ste museli spraviť vlastne 2 krát, keby ste zanedbali elektroinštaláciu.

Preto je dôležité správne navrhnúť a realizovať elektroinštaláciu v celom objekte so zreteľom na bezpečnosť, celkový dizajn a funkčnosť elektrických zariadení a spotrebičov.

Vhodným rozmiestnením zabudovaných spotrebičov, elektrických zásuviek, vypínačov a osvetlenia zvýšite komfort Vášho bývania alebo kancelárie.

Ponúkame

elektroinštalácia

elektroinštalácia v bytoch, rodinných domoch a budovách

štruktúrovaná kabeláž

počítačové siete, telefónne a televízne vedenia, vedenia pre kamerové a zabezpečovacie systémy

rekonštrukcia elektroinštalácie

rekonštrukcia, údržba a opravy elektroinštalácie v starších objektoch,
doplnenie zásuvkových a svetelných obvodov v interiéri a exteriéri,výmena vypínačov, zásuviek a svietidiel . . .

výmena rozvádzačov a rozvodných skríň

výmena starých rozvádzačov, rozvodných skríň, ističov a poistiek

bleskozvody

návrh a montáž bleskozvodov v rodinných domoch a budovách

osvetlenie bytov domov budov

návrh a montáž osvetlenia bytov, domov, objektov, panoramatické svetelné stropy

elektrické vykurovanie

návrh, montáž a riadenie vykurovania