Ponúkame vypracovanie projektových dokumentácií v stupňoch:

Projekt pre územné rozhodnutie (UR)

Projekt pre stavebné povolenie (PSP)

Realizačný projekt (RP)

Projekt skutočného vyhotovenia (PSV)

Protokoly o určení prostredia

Ponúkame projekčnú činnosť:

Projektovanie elektrických inštalácii stavieb

Projektovanie elektrických prípojok

Projektovanie slaboprúd hlasová a požiarna signalizácia.

Návrh umelého osvetlenia interiérov a exteriérov

Vnútorné/vonkajšie silové rozvody

Núdzové osvetlenie v zmysle požiadaviek STN EN 1838

Návrh silnoprúdových rozvádzačov a prípojkových skríň

Prípojky VN, Trafostanice

Systémy ochrany pred bleskom podľa súboru noriem STN EN 62305

Inteligentné elektroinštalácie

Štruktúrovaná kabeláž a televízne/satelitné rozvody

Prístupové systémy, Audio/Video systémy

Kamerové a zabezpečovacie systémy

V projektoch nájdete tiež:

Protokoly o určení prostredia

Rozpočty, tvorba výkaz -výmer

Výpočty intenzity osvetlenia

Vypracovanie analýzy rizika pri LPS